Kasinot i Sundsvall

Castellum säljer nu 32 av sina fastigheter. 10 stycken i Sundsvall, 13 i Umeå och 9 fastigheter i Luleå. Priset som landar på 4,5 miljarder kronor är 16 procent över Castellums vid köpet av Norrporten.

Men det är inte Castellums roll i denna affär som gör den så pass intressant, utan köparen Diös kryddar till det hela lite extra.

Affären är Diös andra megaköp på fem år. År 2011 köpte de Norrvidden för hela 5,8 miljarder kronor.

I och med förvärvet kommer Diös nu nå ett fastighetsbestånd värt 18 miljarder kronor. De kommer att utfärda en nyemission av aktier. Där bolagets befintliga aktieägare får företrädesrätt. Företrädesemissionen som är fullt garanterad tillför Diös cirka 1,8 miljarder kronor före avdrag för emissionskostnader. För att finansiera köpet från Castellum använder sig Diös av nya krediter för resterande 2,7 miljarder kronor.

VD för Diös, Knut Rost är mycket nöjd och berättar att förvärvet kompletterar Diös bestånd perfekt och menar att det kommer stärka deras verksamhet och närvaro på viktiga tillväxtorter. I synnerhet Luleå och Umeå har varit intressant för Diös under en längre tid.

Affären tar sig till toppen av listan för största transaktioner i Sverige år 2016. Den når inte första plats, men hamnar som nummer tre.

Den totala uthyrningsbara arean landar kring 216.000 kvadratmeter, som till mestadels består av kontor. 63 procent kontor för att vara mer precis. Butiker står för 27 procent, bostäder 6 procent och övrigt 4 procent.

Gallerian Shopping i Luleå

Bland de större fastigheterna som ingår i affären är det bland annat Järnvägsstationen 1 i Sundsvall, där kasinot är hyresgäst, Läraren 1 i Umeå där Hovrätten för Nedre Norrland sitter, samt Galleriorna Shopping och Strand i Luleå.

Det totala hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 360 miljoner kronor. De största hyresgästerna är Sveriges Domstolar, Trafikverket och Skandia. Den genomsnittliga kontraktslängden är cirka 4,5 år och uthyrningsgraden ligger på 93 procent.

Som sagt, Diös är nöjda och Catellum likaså som nu koncentrerat sitt bestånd och lämnar Umeå helt samtidigt som de reducerar beståndet i Luelå och Sundsvall kraftigt.

Hovrätten för Nedre Norrland i Umeå

 

Kommentera