Det norska fastighetsbolaget Thon Property förvärvade för lite mer än ett år sedan Coop-fastigheten i en ort norr om Uddevalla, Torp. Nu har det bestämt sig för att komplettera sitt bestånd i Torp genom att köpa Torp Köpcentrum.

Säljaren är ingen mindre än det internationella bolaget Steen & Strøm som driver runt 20 köpcentrum i Skandinavien, varav sex i Sverige, än om snart ett mindre efter försäljningen till Thon.

Thon Köpcentrum har cirka 70 butiker med en uthyrningsbar yta på cirka 32.000 kvadratmeter. Till dessa många butiker kom 4,5 miljoner besökare år 2015 och centret omsatte 892 miljoner kronor.

Hallgeir Åndal, VD Thon Property AB, berättar att Thon har stora ambitioner om att utveckla Thon som handelsplats och en stark målmedvetenhet om en större utbyggnad. Köpet av köpcentret stärker Thon Propertys position i Sverige som en betydande köpcenteraktör.

Det noska företaget har arbetat hårt för att öka på sitt fastighetsbestånd.

Inte nog med Torp-affären mellan Thon och Steen & Strøm så förvärvade dessutom moder-bolaget Olav Thon Gruppen Åsane Storsenter. Centret ligger norr om Bergen i Norge och även här var Steen & Strøm säljaren, tillsammans med köpcentrets andre ägare Nordea Liv.

Köpeskillingen för Torp-centret är uppskattad till cirka 1,3 miljarder kronor och den totala köpeskillingen för de båda köpcentrumen är 3,3 miljarder kronor.

Förvärvet var dock inte det första i Sverige för Thons del. De entrade den svenska markanden ordentligt sommaren 2014 då de köpte fem svenska köpcentrum, även då från Steen & Strøm.

För närvarande äger eller förvaltar Olav Thon Gruppen 12 stycken svenska handelsplatser och har därmed etablerat sig som en av de största aktörerna på den svenska köpcentrum-marknaden.

De svenska köpcentrumen omfattar omkring 350 000 kvm och har en total butiksomsättning om ca. 12.5 miljarder svenska kronor.

Kommentera