Utvecklandet av Slakthusområdet i södra Stockholm är i startgroparna, skriver tidningen StockholmDirekt. Området, som karaktäriserats av industri, kommer att få ett helt nytt utseende då man planerar att bygga 800 nya bostäder. Hälften av dessa skall utgöra hyresbostäder. Dessutom kommer man att upprätta flera skolor och kontor. De livsmedelsföretag som nu finns i området kommer att flytta till det nya livsmedelscentrumet i Larsboda, Farsta. Meningen är att Slakthusområdet verkligen skall bli en liten stad i sig med arbetsplatser, samt goda kommunikationer. En helt ny idrottslokal skall även byggas i området, skriver tidningen.

Den blåa tunnelbanelinjen skall i framtiden gå rakt genom Slakthusområdet och man siktar på att områdets station skall stå klar 2025. Helt klart kommer området ändå inte att vara förrän 2030, menar tidningen. Skapandet av arbetsplatser och kontor i området anses vara ytterst viktigt då fler arbetsplatser behövs i södra Stockholm och man kommer även att lägga fokus på butikslokaler i planeringen för att få igång verksamheten. För tillfället arbetar stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret tillsammans för att utveckla Slakthusområdet. Utvecklandet kommer att ske i etapper och man beräknar att den första inflyttningen kan ske kring 2022, skriver StockholmDirekt.

Kontorslokaler i södra Stockholm

Kommentera