Lager- och logistiklokals marknaden i Stockholm

I och med E-handels starka tillväxt stiger även efterfrågan av lager- och logistiklokaler. Speciellt populärt är det att ha sina lokaler i nära anslutning till Sveriges större städer. Konsumenternas krav på snabba leveranser är höga och läget på lagerlokalen har kommit att bli en avgörande faktor för att lyckas tillfredsställa kunderna. Att fokus ligger på storstäder såsom Stockholm, har mycket att göra med att det är där mest folk bor, befolkningstillväxten är störst, och merparten av affärer görs. Vilket kan ses som ett problem. Stockholm växer väldigt mycket, och för varje ny Stockholms-bo är det också en extra person som ska försörjas med varor. Därför kan man också se att marknaden för mindre lokaler centralt har marknaden varit het, men för större lager i Stockholm har den varit rekordstark.

Att efterfrågan är stor balanseras dock av att utbudet likaså växer. Enligt en rapport från fastighetsrådgivningsföretaget Savills blev en halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta färdigställt under 2015. Lika mycket yta förväntas dessutom tillkomma under båda 2016 och 2017. Dessa siffror gäller inte enbart för Stockholm, men just nu ligger Stockholm i topp om man tittar på var det byggs mest. Göteborg har över tid varit starkast men de senaste tre åren har huvudstaden gått om, än om marginellt.

Ljus lagerlokal i Stockholm

Förråds/lagerlokal

 

I framtiden spås lager- och logistikmarknaden fortsätta växa. Vilket kommer innebära att kommunen tvingas frigöra mark för logistik och att man kommer behöva överväga att riva vissa gamla lager för att bygga nya.

Att tänka på i din jakt på lager- och logistikslokal i Stockholm, men även resten av landet, är att vara ute i god tid!

Hitta lager- och logistiklokaler i Stockholm