Lager- och logistikmarknaden i Malmö

Likt för resten av Sverige, stiger efterfrågan av lager- och logistikslokaler i Malmö. Malmö Stad har presenterat en prognos där det antas att Malmös befolkning kommer växa till att bli 375 000 invånare år 2025. Vilket betyder en ökning på omkring 57 300 personer från år 2014. Detta i sin tur betyder att behovet av lager- och logistiklokaler kommer öka likaså.

Lager- och logistiklokal i Malmö

Hitta lager- och logistiklokaler i Malmö