Kontorslokaler är i en konstant förändring. Just nu är den hetaste trenden aktivitetsbaserade kontor. I ett aktivitetsbaserat kontor finns det inte mera personliga kuber eller bestämda arbetsbord för varje enskilda medarbetare utan man anpassar sin arbetsplats enligt dagens jobb. Denna typ av flexibilitet främjar också användningsprocenten av kontorlokaler samt ökar på arbetarnas trygghet.

Mera valmöjlighet

Ett aktivitetsbaserat kontor ger personalen valmöjligheten att välja mellan rum och atmosfär enligt dagens jobbmode. I ett aktivitetsbaserat kontor har man därför till exempel förutsatta tysta rum för då man behöver riktigt koncentrera sig, samt öppna projektrum för högljudda brainstorming sessioner.

På en aktivitetsbaserad arbetsplats väljer medarbetarna själv vart de sätter sig med sin laptop för dagen.

Vad som skiljer sig mellan aktivitetsbaserade kontor och en coworking miljö är egentligen enbart personalen. Ett aktivitetsbaserat kontor är utformat enligt ett specifikt företags personals behov. Före man hyr kontoret gäller det att ta en bra titt på bottenplanen. Där kan man se om det lediga kontoret kan anpassas till de olika arbetsuppgifterna som finns bland personalen. Dock går egentligen vilket som helst traditionellt utformat kontor att ändra till ett aktivitetsbaserat kontor – bara man låter fantasin flyta. Lediga kontor på sidan MatchOffice har bottenplaner, vilket gör det enkelt att inse ifall kontoret fyller kraven för ett aktivitetsbaserat kontor. Främst gäller det att se till att bottenplanen ger möjlighet till att implementera en tyst zon, en mellan zon samt en aktiv zon där interaktioner kan utföras.

Har du frågor om ett ledigt kontor kan anpassas för en aktivitetsbaserad miljö? Maila på info [at] matchoffice.se

Kommentera